Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data
(Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Aantal personen met
een hotelovernachting

2022:
80.652 gasten

2021:
47.474 gasten

Cijfers Toerisme Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Gemiddelde uitgaven per persoon per bezoek

2022:
€ 42,00

2021:
€ 38,40

Cijfers Toerisme Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Leegstand binnenstad

2023 (april)
9.7%

2022 (oktober)
8.4%

Schouw Gemeente Gouda

Een aantrekkelijke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Aantal bezoekers attracties binnenstad (top 5)

2022:
430.236 bezoekers

2021:
179.798 bezoekers

Cijfers Toerisme Gouda

Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda

Leegstand van rijksmonumenten

2022:
3 van de 354 = 0,84%

x

(Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) https://inspectie-oe.databank.nl/jive

Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector

Tevredenheid culturele aanbod in Gouda

2022:
Zeer tevreden: 20%
Treveden: 55%
Neutraal: 20%
Ontevreden: 2%
Zeer ontevreden: 1%
Weet niet: 3%

x

(Stadspeiling Gouda, Cultuur)

Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector

Percentage inwoners dat (vaak of soms) culturele activiteiten in Gouda bezoekt

2022:
Vaak: 13%
Soms: 51%
Zelden: 24%
Nooit: 12%
Weet niet: 1%

x

(Stadspeiling Gouda, Cultuur)

Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat minimaal één keer per week sport

2022:
55,2%

2020:
50,6%

(Gezondheidsmonitor Volwassenen) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85563NED

Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen

2022:
47,7%

2020:
52%

(Gezondheidsmonitor Volwassenen) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85563NED