Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data (Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Uitvoeren Economische Agenda

Aantal vestigingen per sector (Top 5)

2023:
Specialistische zakelijke diensten: 1695
Gezondheids- en welzijnszorg: 1155
Bouwnijverheid: 1110
Handel: 1075
Onderwijs: 640

2022:
Specialistische zakelijke diensten: 1640
Gezondheids- en welzijnszorg: 1050
Bouwnijverheid: 1075
Handel: 1080
Onderwijs: 605

(CBS, Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente) https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81575NED/table

Uitvoeren Economische Agenda

Banen naar sector (Top 5)

2022:
Gezondheids- en welzijnszorg: 22,6%
Groot- en detailhandel: 14,0%
Onderwijs: 10,4%
Advisering, onderzoek, special, zakelijke dienstverlening: 10,2%
Industrie: 8,5%

2021:
Gezondheids- en welzijnszorg: 22,08%
Groot- en detailhandel: 15,31%
Onderwijs: 11,23%
Advisering, onderzoek, special, zakelijke dienstverlening: 10,05%
Industrie: 8,61%

(Landelijk InformatieSysteem Arbeidsplaatsen (LISA), bewerkt door gemeente Gouda)

Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Energieverbruik onderwijs

2021:
85 TeraJoules

2020:
75 TeraJoules

(Regionale Klimaatmonitor, Energieverbruik naar maatschappelijke sector) https://klimaatmonitor.
databank.nl/dashboard/dashboard/publieke-dienstverlening

Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

CO2-uitstoot onderwijs

2021:
5,36 kton

2020:
4,79 kton

(Regionale Klimaatmonitor, Rapportage CO2-uitstoot) https://klimaatmonitor.
databank.nl/content/co2-uitstoot

Terugdringen laaggeletterdheid

Aantal inwoners dat een traject basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) heeft gevolgd

2022:
1083

x

Gemeente Gouda, sociaal domein

Doorontwikkelen Campus Gouda

Aantal studenten

2022 - 2023:
110

2021 - 2022:
60

Gemeente Gouda, Campus Gouda

Terugdringen jeugdwerkloosheid

Aantal jongeren zonder werk tot 27 jaar

2022:
268

2021:
296

UWV