Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data
(Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Genomen maatregelen tegen effecten van klimaatverandering

2022:
Nee: 49%
Ja, één maatregel: 26%
Ja, meerdere maatregelen: 22%
Ja, andere maatregelen: 3%

x

(Stadspeiling Gouda, Duurzaamheid en klimaat)

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Maatregelen willen nemen om overlast door hitte en water rondom woning tegen te gaan

2022:
Ja, zeker: 41%
Ja, misschien: 43%
Nee, zeker niet: 15%

x

(Stadspeiling Gouda, Duurzaamheid en klimaat)

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Na een hevige regenbui blijft langer dan 2 uur water in de straat staan

2022:
Altijd: 10%
Vaak: 12%
Soms: 29%
Zelden: 24%
Nooit: 21%

x

(Stadspeiling Gouda, Duurzaamheid en klimaat)

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Schaduwplekken voor verkoeling tijdens een periode van warm weer

2022:
Ja, die zijn er voldoende: 55%
Ja, maar de hoeveelheid is beperkt: 31%
Nee, die zijn er niet: 8%
Weet niet: 6%

x

(Stadspeiling Gouda, Duurzaamheid en klimaat)

Verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit

Groenbalans (inclusief percentage voor groen met waarde voor biodiversiteit)

2023:
2.091.640 m2 groen waarvan 89,9% groen met meerwaarde voor biodiversiteit

2021:
2.080.378 m2 groen waarvan 61,0% groen met meerwaarde voor biodiversiteit

Gemeente Gouda, Geovisia

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrij te worden

Hoofdverwarmings-installatie woningen (aardgas)

2021:
32.106

2020:
32.269

CBS, Regionale Klimaatmonitor: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84948NED/

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrij te worden

Gouds IsolatiePlan

Gestart per 1-1-2023, nog geen data beschikbaar.

x

x

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrij te worden

Percentage bekende hernieuwbare energie

2021:
3.8%

2020:
3.4%

RVO, Regionale Klimaatmonitor

Sneller verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke vastgoedporteuille

2021
11% CO2 reductie

x

Gemeente Gouda, energiemonitor

Investeren in de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte

Ik vind mijn buurt goed/slecht onderhouden

2022:
Goed onhouden: 19%
Redelijk goed onderhouden: 47%
Redelijk slecht onderhouden: 24%
Slecht onderhouden: 11%

2021:
Goed onhouden: 18%
Redelijk goed onderhouden: 48%
Redelijk slecht onderhouden: 24%
Slecht onderhouden: 10%

Stadspeiling