Wat gaat het kosten?

Overzicht lasten en baten

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Lasten

32.728

34.075

32.990

33.612

Baten

-35.043

-35.021

-34.973

-34.975

Saldo van baten en lasten

-2.315

-946

-1.983

-1.362

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-2.315

-946

-1.983

-1.362

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Overzicht mutaties

In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Startbegroting

-933

-109

-312

-597

Autonome en administratieve ontwikkeling

-130

426

-429

477

Kadernota

27

27

25

25

Nieuwe ontwikkelingen/ beleid

-1.279

-1.291

-1.267

-1.267

Totaal

-2.315

-946

-1.983

-1.362

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

2024

2025

2026

2027

7.2 Riolering

-3.468

-2.093

-3.186

-2.362

7.3 Afval

-1.840

-1.835

-1.800

-2.003

7.4 Milieubeheer

2.993

2.982

3.003

3.003

Totaal

-2.315

-946

-1.983

-1.362

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)