Soort verbonden partijen

Er zijn twee soorten verbonden partijen.

 • publiekrechtelijke verbonden partijen;

 • privaatrechtelijke verbonden partijen.

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid; het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie. Geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gouda neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

 1. Regio Midden-Holland;

 2. Omgevingsdienst Midden-Holland;

 3. Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;

 4. Streekarchief Midden-Holland;

 5. Promen;

 6. Grondbank RZG Zuidplas;

 7. Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden;

 8. Veiligheidsregio Hollands Midden;

 9. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland.

Privaatrechtelijke verbonden partijen

Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap waarin de gemeente aandelen heeft. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook stichtingen of een (coöperatieve) verenigingen kunnen verbonden partij zijn.

Voor Gouda gaat dit om de volgende partijen:

 1. B.V. SPORT●GOUDA;

 2. N.V. BNG;

 3. Oasen N.V.;

 4. N.V. Cyclus;

 5. Coöperatieve Parkeerservice U.A..