Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data
(Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit

Integrale controles

2023:
12

2022:
9

Gemeente Gouda, Team Ondermijning

Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit

Signalen/casussen in ondermijning

2023 (t/m sept)
87

x

Gemeente Gouda, Team Ondermijning

Daling van het totaal aantal High Impact Crimes

Woninginbraken

2022:
155

2021:
137

Tabellenboek Politie

Daling van het totaal aantal High Impact Crimes

High Impact crime

2022:
487

2021:
430

Tabellenboek Politie

Afname jeugdoverlast

Meldingen overlast jeugd

2022:
480

2021:
491

Tabellenboek Politie

Afname jeugdoverlast

Verwijzingen HALT

2022:
30

2021:
35

Gemeente Gouda, Team Jeugd

Professionalisering vergunningenbeleid

Aan de expoitatiever-gunningen gerelateerde Bibob-toetsen

2022:
22

2021:
14

Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten

Professionalisering vergunningenbeleid

Verleende vergunningen voor horeca (exploitatie
vergunningen) en evenementen

2022:
Exploitatievergunningen: 17
Evenementen
vergunningen: 133
Evenementenmeldingen: 100

2021:
Exploitatievergunningen: 14
Evenementen
vergunningen: 31
Evenementenmeldingen: 3

Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten

Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Netwerkgesprekken

2022:
15

2021:geen i.v.m. Covid-19

Gemeente Gouda, Team Radicialisering & Polarisatie

Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Signalen/casussen

2022:
6

x

Gemeente Gouda, Team Radicialisering & Polarisatie