Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data
(Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Iedereen kan meedoen

Het % inwoners dat zich thuis voelt in Gouda

2022:
80% (eens en helemaal eens)

x

Stadspeiling

Inzetten op kansengelijkheid en preventie

Het aantal totaal aantal uitgegeven Rotterdampassen (waarvan voor volwassenen en kinderen uit doelgroep minima)

2022:
3414 (2375)

2021:
2895 (2419)

Gemeente Rotterdam

Inzetten op kansengelijkheid en preventie

Het % kinderen met gezond gewicht

2022:
73%

2021:
76%

GGD Midden-Holland

Inzetten op kansengelijkheid en preventie

Het aantal verzilverde tegoedbonnen sport en cultuur op de Rotterdampas (2 per pas voor kinderen minima)

2022:
1203

2021:
1235

Gemeente Rotterdam

Passende zorg en ondersteuning

Het relatieve gebruik van aantal kinderen < 18 jaar van maatwerk jeugdhulp

2022:
6,65

x

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Passende zorg en ondersteuning

De gemiddelde kosten per cliënt per jaar voor de maatwerkvoorziening Wmo

2022:
Hulp bij het huishouden: € 2.321
Begeleiding: € 5.070
Dagbesteding: € 3.793

x

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Integrale dienstverlening

Het gemiddeld rapportcijfer voor de dienstverlening van de medewerkers van de gemeente (J, Wmo en weni)

2022:
Jeugd: 6,7
Wmo: 7.5
Werk en inkomen: 7,5
x

Client Ervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en werk en inkomen

Integrale dienstverlening

Het % inwoners dat weet voor welke hulp ze terecht kunnen bij de gemeente

2022:
Hulp bij problemen in gezin of met kinderen : 57%
Hulp bij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen (op leeftijd, ziekte, beperking): 51%
Ondersteuning bij verlening mantelzorg: 36%
Advies en tegemoetkomingen bij laag inkomen: 56%
Ondersteuning bij het vinden en behouden van werk: 45%
Hulp om mee te kunnen doen en onder de mensen te komen: 32%

x

Stadspeiling