Doelen en indicatoren

Doelen

Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.

Doelstelling

Indicator

Data (Laatste Update)

Data (Voorlaatste Update)

Databron

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Eigendomsvormen, met uitsplitsing naar corporatiehuur, particuliere huur en koop.

2022:
Totaal: 34065 (100%)
Koopwoningen: 18931 (55,6%)
Eigendom woningcorporatie: 10035 (29,5%)
Eigendom overige verhuurders: 5071 (14.9%)

2021:
Totaal: 33725
Koopwoningen: 18700 (55,4%)
Eigendom woningcorporatie: 9978 (29,6%)
Eigendom overige verhuurders: 5019 (15%)

(CBS, Voorraad woningen) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Eigendomsvormen, met uitsplitsing naar middenhuur en betaalbare koop (WOZ-waarde < 325.000)

2021 Koopwoningen:
WOZ-waarde €0 < €325.000: 68.8%
WOZ-waarde > €325.000: 31.2%

2021 Corporatiehuur:
Tot Kwaliteitskortingsgrens: 13.0%
Tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 67.5%
Tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: 13,7%
Boven liberalisatiegrens: 3.6%
Onbekend: 2.3%

2020 Koopwoningen:
WOZ-waarde €0 < €325.000: 78.8%
WOZ-waarde > €325.000: 21.2%

2020 Corporatiehuur:

Tot Kwaliteitskortingsgrens: 11,3%
Tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 62,6%
Tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: 20,1%
Boven liberalisatiegrens: 4.0%%
Onbekend: 2.0%

(CBS/WSW, Lokale Monitor Wonen) https://www.waarstaatje
gemeente.nl/dashboard/dashboard/lokale-monitor-wonen

Actieve sturing op het woningbouwprogramma

Alternatieve woonvormen

2022:
434

2019:
452

Monitor ouderenhuisvesting: https://55plus.datawonen.
nl/jive [geclusterde woonvormen]

Actieve sturing op het woningbouwprogramma

Aantal nieuwbouwwoningen en overige toevoegingen (o.a. transformatie)

2022:
424 toegevoegde woningen

2021:
367 toegevoegde woningen

Waarstaatje
gemeente.nl / CBS voor historische ontwikkeling, Planregistratie Wonen voor toekomst

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Intensiteiten gemotoriseerd verkeer (stadsbreed)

2022:
<90% wegcapaciteit: 74% van de tellingen
90-110% wegcapaciteit: 15% van de tellingen
>110% wegcapaciteit: 11% van de tellingen

x

Gemeente Gouda, periodieke verkeerstellingen

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Aantal (ernstige) verkeersslachtoffers

2022:
Verkeersongevallen: 369
Gewonden: 149
Doden: 0

2021:
Verkeersongevallen: 337
Gewonden: 125
Doden: 1

Geregistreerde verkeersongevallen (Viastat)

Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

Vervoerwijzekeuze (marktaandeel fiets en OV)

2018 Binnen Gouda:
Fiets: 50%
Lopen: 27%
Auto: 21%
OV: 1%
Overig: 2%

2017 Van en naar Gouda:
Fiets: 14%
Lopen: 2%
Auto: 67%
OV: 14%
Overig: 3%

x

CBS ODiN, Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

Laadpalen en waterstoftank-voorzieningen

2022:
440

2021:
325

RVO, Regionale Klimaatmonitor